Aanpakken en wegwezen: Hilvert Timmer, Andesgebergte, Bolivia

Aanpakken en wegwezen: Hilvert Timmer, Andesgeberte, Bolivia

Bekijk de aflevering van Aanpakken en wegwezen met Hilvert Timmer (Llink, 6 februari 2007).