Symposium 2007: El Talento Andino

Gebaseerd op het succes van 2006, organiseerde Chakana dit jaar opnieuw een symposium om ervaringen uit te wisselen met verschillende organisaties, overheden, bedrijven en boeren. Samen zijn de participanten in discussie gegaan om een antwoord te zoeken op de vraag hoe 'el talento andino' (het talent van de Andes-bewoner), te weten de diep verborgen potentie van ondernemerschap, gestimuleerd kan worden om de boereneconomie van ruraal Bolivia op structurele wijze te versterken.

Ruim 80 personen hebben met veel enthousiasme deel genomen aan de diverse participatieve workshops. Het publiek was zeer gevarieerd, hetgeen er toe heeft bijgedragen dat deze bijeenkomst een leerzame en vruchtvolle ervaring is geweest.

Met een Boliviaans half uur te laat werd de aftrap gegeven door Hernán Huaycho, de uitvoerend directeur van Chakana Bolivia. In het kort refereerde hij aan het motief om het thema van ondernemerschap van de Aymaras centraal te stellen: "In iedere Aymara schuilt dit talent, de vraag is echter hoe we dit talent tot zijn recht laten komen, om zo de rurale economie van Bolivia een positieve impuls te kunnen geven."

CIOEC-Bolivia volgde en gaf uitleg over de organisatiestructuur van kleine bedrijven in het veld. Daarop volgde de Algemene Organisatie van Ondernemers (Superintendencia de Empresas) die informatie verstrekte over een nieuwe wet die van toepassing is op kleine ondernemers. Dit wekte echter toch nog een aantal vragen op die vervolgens werden beantwoord door de spreker.

Na deze algemene presentaties werden de deelnemers, volgens inschrijving, opgedeeld in drie groepen. Gebaseerd op interesse nam men deel aan een van de participatieve workshops:

  • Fades en Foncresol vertelden over de ervaringen van microkrediet, gebaseerd op jarenlange ervaringen met individuele kredieten (Fades) en collectieve kredieten (Foncresol). De verschillen werden in een discussie nog meer uitgediept.
  • Promujer liet de deelnemers een deel van een impact-studie analyseren om zo te achterhalen wat voor effect ondernemerschap heeft op het leven van een doorsnee familie.
  • In de workshop georganiseerd door Chakana was het de bedoeling dat de deelnemers een eigen onderneming opstartten. Aan de hand van verschillende stappen en op basis van discussie kwam men er achter wat de krachten van een onderneming was en de moeilijkheden die men daarbij tegenkomt.

 

Na een korte pauze, onder het genot van een Alexander Cookie (gesponsord door Alexander Coffee) en een glas sap (gesponsord door La Cascada), werd de tweede ronde met drie verschillende workshops hervat:

  • Grupo Nueva Economía liet de deelnemers in groepen werken en samen doelstellingen formuleren voor een onderneming, om zo de ondernemersgeest te prikkelen en wellicht te vergroten.
  • Las Gregorias (CPMGA) hield een presentatie met aansluitend een discussie over het grote belang van creativiteit in ondernemschap en de daarmee gepaard gaande risico's van het ondernemen.
  • Chakana vervolgde haar workshop met de presentaties van ieder 'op te starten' bedrijfje, waarop volop werd gediscussieerd.

De dag werd afgesloten door de gespreksleider die sprekers en sponsors bedankte voor hun inzet en concludeerde dat op de hoofdvraag dan wel geen omsloten antwoord mag bestaan, maar dat de workshops en discussies er hopelijk wel toe geleid hebben dat een ieder meer inzicht heeft verkregen in het onthullen van zijn of haar ondernemerstalent. Na afloop van het evenement bevestigde een van de bezoekers dit met veel overtuiging: "Dit symposium heeft mij nieuwe sterren aan de hemel laten zien!"

BijlageGrootte
Memoria - El Talento Andino1.2 MB
Folder - El Talento Andino3.74 MB
Share this